Werkwijze

De ontwikkeling van websites wordt bij ons ingedeeld in de volgende stappen:

verkenning & inventarisatie.

Tijdens deze eerste sessie(s) worden globaal de wensen in kaart gebracht. Afhankelijk van deze wensen komen verschillende onderwerpen aan bod.
U kunt hierbij denken aan het onderzoeken van:
- doelgroep
- communicatiedoelstelling
- randvoorwaarden en techniek
- capaciteit
- planning

ontwerp

Doorgaans zullen van voor naar achter werken. Dat betekent dat eerst de vorm wordt bepaald, maar dan wel met inachtneming van de inhoud.
Uw bezoeker krijgt de snelst mogelijkste weg naar de gezochte content.
Voor grotere sites zullen we een flowchart uittekenen.

Met de inventaris en een goedgekeurd ontwerp gaan we dan verder naar de

uitvoering

De site wordt nu daadwerkelijk gebouwd.
Dat vindt plaats volgens een iteratief proces: er worden diverse terugkoppelmomenten ingebouwd en de koers wordt bijgesteld waar nodig.
Op onze testserver kunt u de voortgang monitoren.

publicatie

Na uw goedkeuring wordt de site gepubliceerd en aangemeld bij de zoekmachines.
Indien gewenst activeren we Google Analytics of bouwen andere marketingtools in.

Social Media

Facebook, Twitter en andere sociale netwerken zijn fantastische middelen om verkeer te genereren of om marketingdoelen te realiseren.
We kunnen uw site voorzien van social plugins tot het bouwen van bedrijfs- of fanpagina’s of een eigen applicatie op Facebook of Linkedin.
Het is zelfs mogelijk een mashup binnen social media te maken bijvoorbeeld Twitter en Youtube binnen een Facebook app.

U kunt ook  bij ons een onderhoudscontact afsluiten.